Παγκύπριες

Το μάθημα εισάγει τον μαθητή στην λογική της επίλυσης των προβλημάτων με την χρήση προγραμματισμού. Ο δομημένος προγραμματισμός και οι αλγόριθμοι μαζί με τα λογικά διαγράμματα βοηθούν ώστε ο μαθητής να αποκτήσει τις ιδιαίτερες ικανότητες που απαιτούνται στον προγραμματισμό.

Η μεγαλύτερη ενότητα αφορά την γλώσσα προγραμματισμού Pascal. Η γλώσσα καλύπτεται πλήρως ξεκινώντας από τα απλά προγράμματα μέχρι και τις σύνθετες Δομές Δεδομένων.

Scroll to Top